Disney Fama Nedir?

Disney Fama, Walt Disney Şirketi (The Walt Disney Company)’nin başlattığı bir standardizasyon faaliyeti ile ilgili bir ifadedir. The Walt Disney Company; eğlence sektöründe etkinlik gösteren dünyanın en büyük medya şirketidir.

Disney Fama, ya da sadece Fama; Disney tarafından yürütülen bir sertifikasyon veya belgelendirme faaliyeti olarak da ifade edilebilir. Fama ifadesi; Facility and Merchandise Authorization yani Tesis ve Mal Yetkilendirme anlamındadır. Fama adı altında yürütülen sertifikasyon faaliyeti ile amaçlanan, tedarikçileri denetlemek ve belirli standartlara uyup uymadıklarını belirlemektir. Denetimler veya kontroller sonucunda istenen standartlara uymayan tedarikçilerden ürün alımı yapılmaz. Yani bir firma Disney şirketine ürün üretmek ve satmak istiyorsa, Fama kriterlerine uymalı ve yapılan denetimlerden geçmelidir.

Disney markalı ürünler, Disney şirketinden bir Fama belgesi alınmadan üretilemez, işletilemez veya kullanılamaz. Bu konu ile ilgili hazırlanan Uluslararası Çalışma Programı (ILS) gereklilikleri bulunmakta olup, lisans sahipleri ve tedarikçiler ILS programı gerekliliklerine uymalıdırlar.

Disney Fama Belgesi Alma İle İlgili Denetim Süreci

Disney markasına ait ürünleri üretebilmek ve satabilmek için tedarikçilerin ya da üreticilerin sahip olması gereken belge Disney Fama Belgesi’dir.  Bu belge ile ilgili yapılan denetimler Disney & Fama Sosyal Uygunluk Denetimi ve Fama & Disney Denetim gibi isimlerle anılmaktadır. Bu denetimlerdeki kriterler genel olarak;

  • Personel kayıtları; işe devam kayıtları, maaş bordroları, aylık hesap pusulaları, son aya ait bilgiler ve iş sözleşmeleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği kayıtları; bina yerleşim planları, tahliye planı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, itfaiye raporu, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi, yangın söndürme tüpü ve yangın dolaplarının sayısı, yangın söndürme tüpü ve dolaplarının kontrol listesi, yangın söndürme eğitim kayıtları, acil durum tahliye tatbikat kayıtları, çalışan temsilcisi seçim tutanakları,
  • Çevre ile ilgili kayıtlar; işyerine ait çevre izin belgesi, ÇED kapsam dışı raporu, çevre koruma belgeleri (atık su analizi, katı atık sözleşmeleri vb.), atık beyanları ve ulusal atık taşıma formları,
  • Diğer kayıtlar; iş alım ve çıkış prosedürü, geçmiş denetim kayıtları, iç ve dış fason tedarikçi firma listeleri, güvenlik görevlisi çalışanın iş sözleşmesi, üretim kayıtları, iş giriş-çıkış kayıtları, müşteri listesi, dilek şikâyet kayıtları, disiplin prosedürü ve kayıtları, iş akış şeması, organizasyon şeması, maddelerinden oluşmaktadır.

Bu gibi kriterler kapsamında denetimler yapılarak, gerekli standartların yakalanıp yakalanmadığı incelenir ve elde edilen sonuç istenildiği gibi iseDisney Fama Belgesi verilir.

DISNEY&FAMA Denetimlerinin sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

  • İşletmenin marka değerini ve piyasa değerini arttırır.
  • Yeni pazarlara girme ve müşteri sadakatini devam ettirir.
  • İş güvenliği konusunda iyileştirme sağlar.
  • Risk Yönetimi daha etkin şekilde sürdürülür.
  • Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık değeri artar.

“Disney Fama hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”