GLOBAL ORGANİK TEKSTİL STANDARDI (GOTS)

Global Organic Textile Standardı (GOTS), uluslararası alanda tanınmış, dünya çapındaki tüm tekstil zincirlerini, tekstilde kullanılan organik elyaflar ve bu elyafların işleme koşullarında uyumluluk konularını değerlendiren Organik Tekstil standardıdır. Diğer bir tanımla ham maddenin hasatından başlayarak üretiminden ve etiketlenmesine kadar olan süreç, çevresel faktörlerde göz önünde bulundurularak, tüketicinin de güvenini sağlayabilmek için uluslararası yetkin firmalar tarafından geliştirilmiş bir oluşumdur. 2006´da ilk kez uygulanmaya başlandığından beri GOTS kullanışlılığını göstermiştir.

GOTS standardının amacı, ürünün organik bir ham maddeyle yapılıp yapılmadığını, üretim koşullarını, üretildiği yeri ve etiketleme aşaması da dahil olmak üzere tüketiciye güvenilir bir üretim süreci olduğunu göstermektir.

Standart, en az yüzde 70 sertifikalı organik doğal liflerden yapılmış tüm tekstil ürünlerinin işlenmesini, imalatını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, alım satımını ve dağıtımını kapsar. Lif ürünleri bunlarla sınırlı kalmamak üzere iplikleri, kumaşları, kıyafetleri ve ev tekstil ürünlerini içerebilir. Fakat not düşülmelidir ki bu standart deri ürünlerine yönelik kriterler ortaya koymaz.

GOTS Standart Süreci

Genel olarak GOTS sertifikasyon programına katılan bir şirketin standardın tüm kriterlerine uygun olarak çalışması gerekir. GOTS Standart kapsamındaki kriterler aşağıda verilen şekilde sıralanmıştır;


* Tüm çalışanların hakları korunmalı, çocuk işçi çalıştırılmamalıdır.
* Özgür iş seçimi ile güvenli sağlıklı ortamlar sağlanmalıdır.
* Kullanılan boya maddeleri ve yardımcı maddeler gibi tüm kimyasal girdiler, belirli çevresel ve toksikolojik kriterleri yerine getirmelidir.
* İlgili herhangi bir ıslak işleme ünitesi için işlevsel bir atık su arıtma tesisi zorunludur ve tüm işlemciler sosyal kriterlere uymalıdır.
* İzlenebilirlik, sosyal şartlar, çevresel şartlar, onaylı boya-kimyasallar ve aksesuarlar bu standardın ana kriterleridir.
* Minimum %70 organik elyaf (pamuk, keten, yün ve ipek) ve maksimum %10 sentetik-rejenere elyaf kullanılmasına izin vermektedir. Çorap ve spor giyim ürünlerinde istisna olarak %25 sentetik- rejenere elyaf kullanımına izin verilmektedir.
* Endüstrilerin yazılı ve çevresel belge politikaları olmalıdır.
* İlgili tesislere ziyaretler aracılığı ile İşleme ve depolama sisteminin değerlendirilmesi, ayırma ve tanımlama sisteminin değerlendirilmesi ve organik bütünlük açısından riskli alanların belirlenmesi gerekmektedir.
* Kimyasal girdilerin (boyalar ve yardımcı maddeler) ve kullanılan aksesuarlarının GOTS´un geçerli kriterlerine uygunluklarının incelenmesi gerekir.
* Olası bilgi kaynakları yönetim ile görüşme, işçilerle gizli görüşmeler, personel belgeleri, yerine muayene, sendikalar/paydaşlar gibi sosyal ölçütlerin değerlendirilmesi gerekir.
* İşletmeye ait; Sertifika, irsaliye, işlem kayıtları, depo defterleri, faturalar saklanmalı ve ürünlerin organik yapısı hepsinde geçmelidir.
* Organik işleyicinin satma ve satın alma süreçlerinde gerçekleştireceği her türlü ekonomik tutarları belirleyecek bir muhasebe sistemine ihtiyacı vardır.

Danışmanlık faaliyetlerimiz kapsamında hızlı bir şekilde GOTS sertifikası almanızı sağlıyor, tüm süreçle bire bir ilgilenerek denetim için gerekli olan tüm işlemleri yerine getiriyoruz.


“EKO KALİTE DANIŞMANLIK olarak GOTS Danışmanlık hizmeti konusunda sizlere destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”