GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)

Global Geri Dönüşüm Standardı, geri dönüştürülebilen materyal içeren tüm ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme ve dağıtımını kapsamaktadır. Dilimize Küresel Geri Dönüşüm Standardı olarak çevrilmiştir. Esas olarak Control Union tarafından 2008´de geliştirilmiştir ve sahiplik 1 Ocak 2011´de Textile Exchange´e geçmiştir. Textile Exchange, 1.7 trilyon dolarlık bir sektörün yarattığı olumsuz çevresel ve sosyal sonuçları en aza indirgemek ve tersine çevirmenin en iyi yolunu bulmak için tekstil tedarik zincirinin tüm sektörleriyle yakından çalışan küresel kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

GRS, geri dönüştürülmüş içeriklerin, gözetim zincirinin, sosyal ve çevresel uygulamaların ve kimyasal sınırlamaların üçüncü taraf sertifikasyonuna yönelik gereklilikler belirleyen uluslararası ve gönüllülüğe dayalı ürün standardıdır.

GRS, geri dönüştürülmüş malzemelerin üretiminden kaynaklanan zararı azaltır veya ortadan kaldırır. Hedefi, doğru içerik talepleri ve iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel ve kimyasal etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlamaktır. Bu gereklilikler, 50´den fazla ülkede çırçırlama, eğirme, dokuma, örme, boyama ve baskı ve dikiş işleri ile uğraşan şirketleri kapsamaktadır.

Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin nihai ya da ara ürünlerin üretimini veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir. Standart, geri dönüştürülmüş içeriğini ve üretimlerinde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

GRS DANIŞMANLIĞI


GRS sertifikasyonu; sürdürülebilirlik, çevre, enerji tasarrufu, enerjinin etkin kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi gibi konuların oldukça önemli bir hale geldiği ve bu konuların artık küresel olarak tartışılmaya başlandığı günümüzde oldukça gerekli bir süreçtir. Bunun yanında GRS, kapsadığı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü artırması adına mutlaka sahip olunması gereken bir sertifikadır.

GRS danışmanlığı alınarak bu sertifikayı vermeye yetkisi olan bir kuruma başvuru yapıldıktan sonra bir dizi işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Danışmanlık faaliyetimiz kapsamında GRS sertifikası için gerekli tüm dökümantasyon, prosedür, saha hazırlıkları, çevre ve atık yönetimi hazırlıkları tarafımızca yapılmakta, denetim sürecinin eksiksiz giderilmesi sağlanarak GRS sertifikasının hızlı bir şekilde alınması sağlanmaktadır.