Kapasite Raporu nedir?

Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki rapordur.

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Nerelerde kullanılır?

  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
  • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
  • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
  • Resmi ve özel ihalelerde
  • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
  • İmalatçı belgesi alımında
  • Vergi incelemelerinde

Kapasite Raporu Başvuru Süreci

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak Odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

EKO KALİTE DANIŞMANLIK olarak kapasite raporu başvurularının yapılması, evrakların hazırlanmasın ve sürecin takibi konularında hizmet vermekte ve hızlı bir şekilde süreci tamamlamaktayız.