ORGANİK CONTENT STANDARD (OCS)

OCS bir Textile Exchange standardıdır. İçerisinde %5 ile %100 aralığında organik materyal içeren ve gıda ürünleri dışında yer alan ürünler için geçerli bir standarttır.

OCS standardı, nihai üründeki organik madde ve materyallerin varlığını ve miktarını izlemekte, doğrulamakta ve tescillemektedir. Ürün akışını, hasat sonrası pamuğu işlemeyi, hammadde doğrulamasını, imalat, ambalajlama ve etiketlemeyi, depolamayı ve nakliye faaliyetlerini ele almaktadır.

OCS sertifikası, uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşları tarafından verilmekte olup; organik materyal içeriği taleplerinin tutarlı, şeffaf ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini, değerlendirilmesini ve tescillenmesini sağlamaktadır.

OCS standardına uygun bir belgelendirme için ürünün en az %5 oranında organik materyal içermesi gerekmektedir. %5-%94 oranında organik materyal içeren ürünler OCS BLENDED etiketiyle kabul edilirken; %95-%100 oranında organik materyal içeren ürünler OCS 100 etiketiyle kabul edilir.

OCS sertifikası için başvuran üretici, hammadde girişinden itibaren üretim zincirinin tüm halkalarında organik ürünler ile konvansiyonel ürünleri birbirinden ayıracak sistemleri oturtmakla yükümlüdür. En iyi uygulama bu ürünleri mekan bazında (depo ve üretim hatları) ayırmak olacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde zaman bazında ayırma uygulanarak konvansiyonel ürünler ile organik ürünlerin farklı zamanlarda üretimi sağlanarak ayrım gerçekleştirilebilir.

Sertifikasyon Süreci

Akredite denetim firmasına gerekli başvurular yapılır. Başvuru kabulünün ardından firma denetim için hazırlık sürecine alınır. Hazırlık süreci içerisinde; ilgili dökümantasyonun sağlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi, alanların ayrılması, etiketlendirme ve saha düzenlemesi konularında gerekli çalışmalar yapılır. İlgili akreditasyon firması tarafından denetim gerçekleştirilir ve raporlamalar yapılır. Denetim sırasında herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmaması durumunda sertifikasyon süreci başlatılır. Üretim süreçlerinde, ürünlerde ve çalışanlarda değişimler meydana gelip gelmediğini tespit etmek için işletmelerde periyodik olarak yıllık denetimler yapılır.