SEDEX nedir ?

SEDEX; küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışan, dünyanın önde gelen ahlaki (etik) ticaret hizmeti sağlayıcılarındandır. Kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. (SEDEX ifadesinin açılımı ile ilgili SEDEX’in resmi sitesinde bir açıklama bulunmamaktadır. Bu ifade bir marka olarak kabul edilebilir.)

SEDEX, şirketlerin sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirmelerine ve sorumlu bir şekilde kaynak sağlamalarına yardımcı olacak kolaylıkla uygulanabilen (pratik, kullanışlı) araçlar, hizmetler ve bir topluluk ağı sağlamaktadır. SEDEX ile birlikte çalışmak ya da SEDEX’e üye olmak, şirketlerin sosyal ve çevresel performanslarını daha iyi yönetmek ve tedarik zincirinde çalışan insanları korumak için birlikte çalışmalarını sağlar. SEDEX’in gıda, tarım,  giyim ve konfeksiyon, ambalaj ve kimyasallar dahil olmak üzere 35 sektörde 180 ülkede 60.000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Londra, Gurugram, Santiago de Chile, Şangay, Sidney ve Tokyo’da ofisleri bulunan bir organizasyondur.

Sedex Denetimi, onaylı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Bu denetim sonucunda Sedex belgesi verilmez, Sedex belgesi yerine Sedex numarası verilir. Denetimde Sedex standartlarına uygunluk denetlenir. Denetim, firmanın sosyal sorumluluk alanındaki başarısını ya da başarısızlığını ortaya çıkarır. Denetim, Sedex dökümantasyon denetimi, insan kaynakları uygulamaları, iş güvenliği uygulamaları ve uluslararası çalışma standartları uygulamaları üzerinden planlanır ve denetlenir. Ortaya çıkan uygunsuzluklar Sedex sistemine online rapor olarak yüklenir. Böylece tedarikçi firmalar, satın alma yapmak istediği firmaların Sedex numarası/kodu ile sisteme girerek, satın alma yapacakları firmanın Sedex standartlarına uygun olup olmadıklarını inceleyebilirler.

Sedex denetimleri SMETA denilen denetim formatı ile 3. Taraf onaylı denetim firmaları tarafından yapılır. Genelde 3 haftalık yarı haberli denetim şeklinde yapılır. Sedex Hazırlık Süreci yaklaşık 6-8 haftadır, bu süreç firmanın performansına göre değişebilir. Yapılan denetimden geçen üretici firma İngiltere´deki üye firmalar tarafından kabul edilir. Firmalar Sedex´e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak, ve diğer Sedex üyeleriyle iletişime geçmek amacıyla katılırlar. 

SEDEX Denetimin işletme için avantajları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

* Pazar payında kurumsal bir kimlik
* Rekabetçi firmalara karşı üstünlük kazanmak
* Uluslararası alanda sürdürülebilirlik
* Çalışanların motivasyon artması ve güven duyması
* İş kazalarında azalma
* Kalite alanında lider olma
* Tedarikçi bağlılığını arttırma

“EKO KALİTE DANIŞMANLIK olarak uzman ekibimizle birlikte SEDEX hizmeti konusunda sizlere yardımcı olmaktayız. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

SEDEX Belgesi Nedir?

SEDEX Belgesi, bir firmanın SEDEX’e üye olduğunu ve üyelik kapsamında üzerine düşenleri yaptığını gösteren bir belge olarak açıklanabilir. SEDEX Belgesi sahibi olan firmalar; işçi hakları, sağlığı ve güvenliği ile çevre ve iş etiği konularında kurumsal gelişim gösterebilirler. Bu belge sayesinde üye firmalar birbirlerinin gelişimine katkıda bulunacak ortak çalışmalara imza atmaktadırlar. Üye firmalar; farklı tür veri, standart ve sertifikasyonları, önemli kararlar alırken ve gelişimin sürekliliğini sağlarken değerlendirmektedir.

Günümüzde şirketlerin karşılaştığı en büyük risklerden biri; çok bağlantılı karmaşık tedarik zincirleri ile iş yapıyor olmaktır. Şirketlerin tedarik zincirlerini denetlemesi zor ve masraflı bir iştir. Tedarik zincirini haritalandırmak ve her tedarikçide bulunma ihtimali olan ve işi etkileyen potansiyel riskleri bilmek güçtür. İşte bu noktada SEDEX araçları ve servisleri kullanılarak şirketler karar alma sürecinden haberdar edilebilir. SEDEX Belgesi danışmanlık hizmetleri sayesinde şirketler SEDEX kriterlerine uygun kurumsal bir yapı oluşturabilmektedir.

SEDEX Belgesi Alma İle İlgili Denetim Süreci

SEDEX Belgesi almak için ister tedarikçi, ister satın alan taraf olsun, şirketlerin uyması gereken belli başlı kriterler vardır. Bu kriterlerin ya da ölçütlerin genel adı yukarıda bahsedilen SMETA’dır.

SMETA, dünya üzerinde en yaygın kullanıma sahip olan etik denetim formatlarından biridir. Çünkü SMETA, kurumsal sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulamaları bir araya getirmiş bir yapıya sahiptir. SMETA konsepti (kavram, anlayış); Etik Ticaret Girişimi Temel Kodu (Ethical Trde Initiative – ETI Base Code) adı verilen evrensel kriterleri baz almaktadır. SMETA kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde odak noktası; çalışma şartları, iş güvenliği, etik iş uygulamaları ve çevresel (ekolojik) standartlardır.

SEDEX Belgesi için temeli oluşturan SMETA, amacına uygun olarak, kendi içinde de sürekli bir gelişim içindedir. Bu sayede, günümüzün getirdiği problemlere ve ortaya çıkan gelişmelere göre güncellenmektedir. SMETA’nın en güncel versiyonu SMETA 6.1’dir. Güncellemelerde temel prensipler korunmaktadır. İnsan hakları ve geçici çalışma gibi konularda bazı güncellemeler yer almaktadır

SEDEX denetimi nasıl yapılır ?

Sedex denetimleri SMETA metodolojisi ile 3. Taraf onaylı denetim firmaları tarafından yapılır. Genelde 3 haftalık yarı haberli denetim şeklinde yapılır. Sedex Hazırlık Süreci yaklaşık 3-6 haftadır, bu süreç firmanın performansına göre değişebilir. Yapılan denetimden geçen üretici firma İngiltere´deki üye firmalar tarafından kabul edilir. Firmalar Sedex´e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak, ve diğer Sedex üyeleriyle iletişime geçmek amacıyla katılırlar. 

SEDEX DANIŞMANLIĞI

SEDEX, tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğudur. Diğer bir tanımıyla tedarik zincirlerinin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir denetim sistemdir. Aynı zamanda 150 den fazla ülkede 40.000 üye tarafından tedarik zincirleri konusunda sorumlu dünyanın en büyük iş birliği platformu, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bir grup perakendeci tarafından 2001 yılında İngiltere’de kurulmuştur. SEDEX Denetimi almak için tedarikçi veya satın alan taraf fark etmeksizin, şirketlerin uyması gereken belli başlı kriterler mevcuttur. Bu kriterlerin genel adı SMETA’dır. SEDEX Denetimi için temeli oluşturan SMETA, amacına uygun olarak, kendi içinde de sürekli gelişmektedir. Bu sayede, zamanın getirdiği problemlere ve ortaya çıkan gelişmelere göre güncellenir.

SEDEX, küresel tedarik zincirindeki etik riskleri tanımlamasına, yönetmesine ve hafifletmesine yardımcı olabilecek çevrimiçi veri tabanıdır. SEDEX Denetimin amacı tehlikeleri minimize etmek, firmanın imajını korumak ve tedarik halkası faaliyetlerini iletmek ve destek olmak için bir çözümdür. Etik tedarik halkasında bilgi paylaşımı için en büyük ve en önemli ortak bir platformdur. Sorumlu iş uygulamaları hakkındaki verileri depolar ve etik performans bilgilerinin birden fazla Marka ve Müşteriyle paylaşılmasına olanak tanır. Katılımcı firmalar Sedex sistemine ortak bir veri tabanına bağlanıp çalışmalara katılıp üyelerle irtibata geçebilirler. Etik sosyal uygunluk incelemelerine  giren şirketlerin analiz raporları diğer üye şirketlere de açıktır ve bu yolla tedarik halkaları meydana getirilmektedir. SEDEX denetimine hazırlanma süresi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. Ama ortalama süre vermek gerekirse en hızlı şekilde 3 ila 8 hafta arasında müşterilerimiz, denetime hazır hale gelmektedirler. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre işlemleri yoğunlaştırıp 1 ay içinde denetime giren firmalarımızda olmaktadır.

SEDEX Denetimin işletme için avantajları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

* Pazar payında kurumsal bir kimlik
* Rekabetçi firmalara karşı üstünlük kazanmak
* Uluslararası alanda sürdürülebilirlik
* Çalışanların motivasyon artması ve güven duyması
* İş kazalarında azalma
* Kalite alanında lider olma
* Tedarikçi bağlılığını arttırma

Tedarik zinciri standartlarını iyileştirirken denetim raporlarının paylaşımıyla tedarikçiler üzerindeki denetim yükünü hafifletiyor. SEDEX küresel tedarik zincirinde iş ahlakı ve sorumluluk uygulamalarında ilerleme ve iyileştirme sağlamaktadır. SEDEX tedarik zincirinizde etik ve sorumlu uygulamaları yönetmenin en etkili ve basit bir yoludur. İş sağlığı ve güvenliği, kalite departmanı, insan kaynakları, tedarikçi ilişkileri, satın alma, çevre gibi daha birçok ana noktanın iş ahlakı etiklik çerçevesinde denetlendiği bir rapordur.

SEDEX DENETİMİ

Sedex Denetimi, onaylı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Bu denetim sonucunda Sedex belgesi verilmez, Sedex belgesi yerine Sedex numarası verilir. Denetimde Sedex standartlarına uygunluk denetlenir. Denetim, firmanın sosyal sorumluluk alanındaki başarısını ya da başarısızlığını ortaya çıkarır. Denetim, Sedex dökümantasyon denetimi, insan kaynakları uygulamaları, iş güvenliği uygulamaları ve uluslararası çalışma standartları uygulamaları üzerinden planlanır ve denetlenir. Ortaya çıkan uygunsuzluklar Sedex sistemine online rapor olarak yüklenir. Böylece tedarikçi firmalar, satın alma yapmak istediği firmaların Sedex numarası/kodu ile sisteme girerek, satın alma yapacakları firmanın Sedex standartlarına uygun olup olmadıklarını inceleyebilirler.

SEDEX Denetim mevzuatları ve yönetmelikleri aşağıda gibi sıralanmıştır;

* 4857 Sayılı İş Kanunu
* 6331 Sayılı Kanun
* Çevre Yönetmelikleri
* İSG Yönetmelikleri
* Uluslararası ILO İlkeleri
* SEDEX Platform Kuralları

SEDEX Platformuna üye olan işletmeler 4 ana alanda bilgi depolar, paylaşır ve rapor eder. Bu 4 ana alan;

* İş Gören (İşçi) Standartları: “İşçi standartlarında dikkat edilecek hususlar, yasal çalışma saatleri, tüm çalışanlara eşit muamele, izinler, AB standartlarının yasal gereklilikleri, etik standartlar ve eşit haklar ile birlikte çocuk işçi çalıştırmama, taciz ve istismara karşıtlıktır.”
* Sağlık ve Güvenlik: “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve bunları hayata geçirmektir.”
* Çevre: “Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak, çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlara, çevreye, ülkeye ve dünyaya yaymaktır.”
* İş Ahlakı: “İşletme içerisinde tüm çalışanların uyması gereken kurallar bütününe iş ahlakı denir. Ve üst yönetim kendisi de dahil olmak üzere politikalar belirleyip uygulamalı hayata geçirmelidir.”

Üyeler  dört ana temel alan üzerinde performans beyanında bulunmak için denetime hazırlanmaktadır. Tedarik zincirine denetim ile dahil olabilecek firmalar üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmelidir.

SEDEX DANIŞMANLIĞI

SEDEX denetim sonucunda oluşan bir rapordur. Firmanızın karnesi gibi düşünebilirsiniz. Rapor sonucunda majör uygunsuzluklar olmasını hiç kimse istememektedir. SEDEX denetimi için doğru, etkin ve verimli danışmanlık almanız firmanızın lehine bir durumdur. Bu konuda bizler EKOL Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli ekibimizle destek olmaktayız.

SEDEX Danışmanlığında Ekol Belgelendirme olarak ele aldığımız konular;

* Teklif talep sözleşme işlemleri
* Mevcut durum analizi (Firmanın varsa önceden geçirdiği denetimler)
* İnsan Kaynakları mevzuatı (Firmanın 4857 sayılı yasaya uygun hale getirilmesi)
* İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı (6331 sayılı Kanunun getirdikleri)
* Çevre mevzuatı
* SEDEX dokümanları (Politikalar, Prosedürler, Talimatlar, Formlar)
* İç denetim
* Denetim kararı alınması

“SEDEX, uluslararası ölçekte kabul görmüş ve küresel olarak uygulanabilir denetim formatları sunmaktadır. Ayrıca, müşterilerinize ve ortaklarınıza etik ve sosyal açıdan sorumlu iş prensiplerine bağlı olduğunuzu göstererek imajınızı geliştirmektedir. EKOL Belgelendirme kuruluşu olarak uzman ekibimizle birlikte SEDEX hizmeti konusunda sizlere yardımcı olmaktayız. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

SEDEX danışmanlığımız iş sağlığı güvenliği, insan kaynakları, çevre yönetimi, kalite süreçlerini ve iş etiği ilkelerini ve bir çok mevzuat kanun yönetmeliği içinde barındıran süreçler silsilesidir. SEDEX pillar 2 ve pillar 4 denetimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Ama bizim danışmanlığımız en kalite olarak SEDEX danışmanlığında firmalarımızı en geniş kapsamda yani pillar 4 e göre hazırlamaktayız. 

EN KALİTE OLARAK SEDEX DANIŞMANLIĞI  İÇİN NELER YAPMAKTAYIZ ?

 • Teklif talep sözleşme işlemleri
 • Mevcut durum analizi ( Firmanın varsa önceden geçirdiği denetimler)
 • İnsan Kaynakları mevzuatı ( Firmanın 4857 sayılı yasaya uygun hale getirilmesi)
 • İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı ( 6331 sayılı Kanunun getirdikleri)
 • Çevre mevzuatı
 • SEDEX dokümanları (Politikalar, Prosedürler, Talimatlar, Formlar)
 • İç denetim
 • Denetim kararı alınması

SEDEX DENETİMİNE HAZIRLANMA SÜRESİ NE KADAR ?

SEDEX denetimine hazırlanma süresi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. Ama ortalama süre vermek gerekirse en hızlı şekilde 3 ila 8 hafta arasında müşterilerimiz, denetime hazır hale gelmektedirler. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre işlemleri yoğunlaştırıp 1 ay içinde denetime giren firmalarımızda olmaktadır.

SEDEX BELGE MİDİR ?

SEDEX denetim sonucunda oluşan bir rapordur, belge değildir. Firmanızın karnesi gibi düşünebilirsiniz. Rapor sonucunda majör uygunsuzluklar olmasını hiç kimse istememektedir. SEDEX denetimi için doğru, etkin ve verimli danışmanlık almanız firmanızın lehine bir durumdur. Bu konuda bizler kaliteli ekibimizle işletmelere destek olmaktayız. Ekibimizde iş güvenliği uzmanı ve kaliteci arkadaşlar yer almaktadır.

SEDEX PLATFORMU NEDİR?

SEDEX (Tedarikçi Etik Data Paylaşımı) 150 den fazla ülkede 40.000 üye tarafından tedarik zincirleri konusunda sorumlu dünyanın en büyük iş birliği platformu, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bir grup perakendeci tarafından 2001 yılında İngiltere de kurulmuştur. SEDEX, küresel tedarik zincirindeki etik riskleri tanımlamasına, yönetmesine ve hafifletmesine yardımcı olabilecek çevrimiçi veri tabanıdır. SEDEX iki ana amacı vardır bunlardan birincisi birden fazla denetim, anket ve sertifikalarla karşı karşıya olan tedarikçilerin yükünü hafifletmek. İkinci amaç ise küresel tedarik zincirlerinin etik performanslarındaki iyileştirmeleri ilerletmek ve izlenebilirliği sağlamaktır.

Tedarik zinciri standartlarını iyileştirirken denetim raporlarının paylaşımıyla tedarikçiler üzerindeki denetim yükünü hafifletiyor. SEDEX küresel tedarik zincirinde iş ahlakı ve sorumluluk uygulamalarında ilerleme ve iyileştirme sağlamaktadır. SEDEX tedarik zincirinizde etik ve sorumlu uygulamaları yönetmenin en etkili ve basit bir yoludur. İş sağlığı ve güvenliği, kalite departmanı, insan kaynakları, tedarikçi ilişkileri, satın alma, çevre gibi daha birçok ana noktanın iş ahlakı etiklik çerçevesinde denetlendiği bir rapordur.

SEDEX DENETİMİNİN İŞLETME İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

 • Pazar payında kurumsal bir kimlik
 • Rekabetçi firmalara karşı üstünlük kazanmak
 • Uluslararası alanda sürdürülebilirlik
 • Çalışanların motivasyon artması ve güven duyması
 • İş kazalarında azalma
 • Kalite alanında lider olma
 • Tedarikçi bağlılığını arttırma

SEDEX DENETİMLERİNİN DAYANAĞI MEVZUATLAR VE YÖNETMELİKLER NELERDİR ?

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 6331 Sayılı Kanun
 • Çevre Yönetmelikleri
 • İSG Yönetmelikleri
 • Uluslararası ILO İlkeleri
 • SEDEX Platform Kuralları

SEDEX e üye olanlar 4 ana alanda bilgi depolar, paylaşır ve rapor eder. Bu 4 ana alan nedir?

 • İş gören standartları
 • Sağlık ve güvenlik
 • Çevre
 • İş ahlakı

İş Gören (İşçi) Standartları: “İşçi standartlarında dikkat edilecek hususlar, yasal çalışma saatleri, tüm çalışanlara eşit muamele, izinler, AB standartlarının yasal gereklilikleri, etik standartlar ve eşit haklar ile birlikte çocuk işçi çalıştırmama, taciz ve istismara karşıtlıktır.”

Sağlık ve Güvenlik: “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve bunları hayata geçirmektir.”

Çevre: “Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak, çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlara, çevreye, ülkeye ve dünyaya yaymaktır.”

İş Ahlakı: “İşletme içerisinde tüm çalışanların uyması gereken kurallar bütününe iş ahlakı denir. Ve üst yönetim kendisi de dahil olmak üzere politikalar belirleyip uygulamalı hayata geçirmelidir.”

Üyeler  dört ana temel alan üzerinde performans beyanında bulunmak için denetime hazırlanmaktadır. Tedarik zincirine denetim ile dahil olabilecek firmalar üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmelidir.

SEDEX üyeleri aşağıdaki gibi şekillenmektedir;

Alıcılar (A üyeler ) , Alıcı, Tedarikçiler (AB üyeler) , Tedarikçiler (B üyeler) SEDEX sisteminde bulunan farklı işlevsel düzeylerini yansıtan 3 üyelik türü mevcuttur.

Alıcı (A üyeler) olarak tedarikçilerinizin denetim raporlarını, düzeltici eylem faaliyetlerini, sertifikalarını ve etik verileriyle ilgili raporlarına ulaşabilirsiniz. Kısacası tedarikçilerinizin bilgilerine SEDEX ile eksiksiz ulaşmış olursunuz.

Alıcı, Tedarikçi (AB üyeler), tedarikçi veri hakkında rapor çalıştırma ve tedarikçilerin ilerlemesini izleme kabiliyeti, etkili performans da iyileştirme sağlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda güvenli bir yerde şirket bilgilerinizi birden çok müşteriyle paylaşabilirsiniz.

Tedarikçi (B üyeler) denetim raporlarınızı sertifikalarınızı düzeltici faaliyetlerinizi birden çok müşteriye ulaştırabilirsiniz.

SEDEX e üye olmak onaylı bir tedarikçi anlamına gelmez, sürekli iyileşmeyi taahhüt eden tedarikçi olacağınız anlamına gelir.

SEDEX Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA) dünyanın en yaygın kullanılan etik denetim formatlarından biridir. SMETA etik denetim tekniğinde iyi uygulamaların derlendiği bir denetim usulüdür. SMETA yeni bir davranış kuralı, yeni bir metodoloji veya bir sertifika işlemi değildir. SMETA denetimiyle bir tedarikçi birden çok müşteriye ulaşabilir. SMETA, SEDEX üyeleri için geliştirilmiş olsa da üye olmayanlarda bu denetimden faydalanabilir. SMETA metodolojisi ölçüm olarak Ethical Trade Initiative (ETI) kodunu ve yerel yasayı kullanmaktadır. SMETA denetimi 2 pillar ve 4 pillar olmak üzere iki seviyeden oluşmaktadır. 2 pillar denetim iş standartları ve sağlık güvenlik ile ilgili kısımları kapsarken, 4 pillar denetim çevre ile iş ahlakı ek modüllerini de eklemektedir. 4 pillar denetim daha geniş daha derinlemesine bir denetimdir. SEDEX denetimleri akreditasyon almış denetim firmaları tarafından yapılmaktadır.

Bizim ülkemizde bu denetimleri bağımsız  denetim kuruluşları yapmaktadır. SEDEX denetimleriyle;

Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi

Sendikalaşma/Toplu Sözleşme özgürlüğünün Kısıtlanmaması

Çalışma Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olması

Çocuk İşçiliğin Önlenmesi & Genç İşçilik

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışma Saatleri

Ödemeler ve Diğer haklar

Düzenli İstihdam

Disiplin Uygulamaları & Taciz ve Kötü Muamele Uygulamalarının Önlenmesi

Konularına değinilir ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde detaylı rapor hazırlanır.

SMETA 6.1 İLE GÜNCELLENENLER

Sedex Advance'de Mayıs 2019'da SMETA 6.1 satışa sunulacaktır.  SMETA 6.1 ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Sağlık ve güvenlik hususlarına çevre konuları da dahil edilmiştir.

İşletmeler SMETA 6.1 Denetimine Nasıl Hazırlanmalıdır?

Şirketler SMETA 6.1'i kılavuz belgesini okuyarak denetime hazırlanmalıdır. Çevre,insan kaynakları, iş güvenliği, sağlık, hijyen, covid riskler ve kalite konularında süreçler de iyileştirme yaparak denetime hazır hale gelebilirsiniz.

Sosyal denetim, bir tedarikçi tesisindeki çalışma koşullarını anlamanın en iyi yollarından biridir. SMETA  denetçisi , bir işletmenin sahasına veya işyerine fiziksel olarak katılır ve denetçinin sahadaki koşulları değerlendirmesini sağlar.

Sosyal denetimler, işletmelerin tedarikçilerini değerlendirmesine, işçilerin sağlık ve güvenliğini izlemesine ve çocuk ve zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlallerine sıfır tolerans sinyali vermesine olanak tanır. Bir denetim tamamlandığında, alıcı ve tedarikçi işletmeler, Düzeltici Eylem Planına (CAPR) dayalı olarak herhangi bir sorunu çözmek için birlikte çalışabilir.

İşletmeniz, tedarikçinin Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) yanıtlarındaki verileri veya risk değerlendirme aracımızdaki doğal risk puanını inceledikten sonra bir tedarikçinin sitesinin denetlenmesini talep edebilir.

Alternatif olarak, müşterilerinizden biri işletmenizin sitelerinden birinde bir SMETA denetiminin yapılmasını isteyebilir. Denetim, müşterinize sahanızdaki çalışma koşullarının görünürlüğünü sağlamaya yardımcı olacak ve size çalışma koşullarını iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir Düzeltici Eylem Planı (CAPR) sağlayacaktır. Bu da yeni müşterileri işletmenizle çalışmaya çekmeye yardımcı olabilir. Dahası, bir sahada yalnızca bir SMETA denetimini tamamlamanız gerekir ve bunu Sedex platformu aracılığıyla birden fazla müşteriyle paylaşabilirsiniz.